สอบถามประเภทตู้คอนเทนเนอร์และขอใบเสนอราคา

ติดต่อสอบถามประเภทตู้คอนเทนเนอร์ที่ต้องการใช้งานโดยระบุวันและเวลาที่ต้องการใช้งานพร้อมสถานที่ที่ต้องการให้ไปติดตั้งหรือการขอใบเสนอราคาตู้คอนเทนเนอร์ได้ทาง

อีเมล : sakura_container@hotmail.com

โทรศัพท์ : 02-039-4812

Line ID : sakura.container