ทำไมต้องใช้บริการของเรา

ประเภทสินค้าให้เช่า

ตู้พนักงานรักษาความปลอดภัย

ตู้สำนักงาน

ตู้ห้องสุขา

ตู้อเนกประสงค์

ลูกค้าที่ใช้บริการของเรา

โกลว์ อลายน์เม้น แอนด์ เซอร์วิส

โตเคนอินทีเรียร์ แอนด์ดีไซน์

ที คอน (ประเทศไทย)

ฟูจิ ฟูรูกาว่า อี แอนด์ ซี (ไทยแลนด์)

อัลฟ่า อิเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง

ชนัญกร เซอร์วิส

ไทยชินเรียว

ธนา 9 คอนสตรัคชั่น

โยธิน ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง

เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย)

ไอ อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส

คิวเด็นโกะ (ไทยแลนด์)

ไทคิชา (ประเทศไทย)

ไทย ซันกิ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น

เร้นท์ (ประเทศไทย)

เอส พลัส เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป

ไทยคาจิมา

นิวบางกอกอิเลคทริค

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

เอ อี ซี เทคโนโลยี

เอมิท เทค เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย)

คินเดน (ประเทศไทย)

ไทยเมเดนชา

เนเชรัล กรีน อินโนเวชั่น

สยามซินดิเคทเทคโนโลยี

เอจีซี เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย)

โชติณัฐฤทธิ์

ไทยทากาซาโก

บาเนีย เอ็นจิเนียริ่ง

สุรศักดิ์เอ็นจิเนียริ่ง

โอ.เค.ดี. (2019)

นิคเคสยามอลูมิเนียม

ชาญนครวิศวกรรม

ไทยนากาโน

พี.เอ็ม.แพลนเนอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

แสงฤาชา เอ็นจิเนียริ่ง (2018)

อาซาฮี โคคูไซ เทคเนะอิออน (ประเทศไทย)

โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง

ไทยทาเคนาคา สากลก่อสร้าง

มาสเตอร์ อีเลคทริค

สยามเดนกิ เอ็นจิเนียริ่ง

เอลโม เทค

เอสเคพี แอสโซซิเอชั่น