ตู้อเนกประสงค์ (เป็นตัวอย่างแสดงการประยุกต์ใช้ตู้สำนักงานให้สามารถเป็นรูปแบบสำนักงานแบบอื่นได้)